Bu seminer dizisi, ister bilim olsun ister edebiyat, tarih alanındaki en büyük ve bir o kadar da klişe hale gelmiş bir problemi odak noktasına alacak ve felsefe tarihinden birtakım figürleri yardıma çağırarak bu problemi çözmeye çalışacaktır. Söz konusu problem tarihin bilgi üretip üretemeyeceği ile ilgilidir. Tarih bir bilim midir, yoksa epistemolojik değeri tarihi bir romanla aynı mı olacaktır? Bu soru her ne kadar demode görünse de, tarihçiler arasında nihai bir cevap bulunamamıştır. Fakat buna rağmen tarihsel bilgi hayatımızın teorik ve pratik tüm yönlerini kuşatmış durumdadır. Genel bir kanaat, 20. yüzyılın mekân üzerine düşünmenin, 19. yüzyılın ise zaman ve tarih üzerine düşünmenin yüzyılı olduğunu söylemektedir ve bu son derece makul bir görüştür. Biz de, bu nedenle çalışma boyunca temelde 19. yüzyıl düşünürlerinin fikirlerini belirginleştirecek, çağdaş düşünürlerden de yararlanarak söz konusu soruyu cevaplamaya çalışacağız. Genel olarak zaman kavrayışlarının tarihi algılamamızı nasıl etkilediği üzerinde duracak, zamanın tarih halini merkeze alacak ve özgün bir yaklaşım geliştirmeye gayret edeceğiz.

Bu ders dizisi, özellikle Tarih bölümü öğrenci ve akademisyenleri için verimli olacaktır. Ancak tarih felsefesi problemlerine aşina ya da değil, meraklı her bireyin faydalanacağı ve alana dair genel bilgi edinebileceği bir süreç öngörülmektedir.

Bu ders dizisine katılmak için felsefi herhangi bir birikime ve hazırlığa ihtiyaç yoktur. Dört (4) hafta sürecek olan programın içeriği aşağıdaki gibidir:

1. Hafta: Nedir sahi şu Tarih?

2. Hafta: Hegel ve diğer Almanlar

3. Hafta: W. Benjamin: Tarih Üzerine Tezler

4. Hafta: Jacques Ranciére: Tarihin Adları

Konuşmacı: Bekir Aşçı

Kolaylaştırıcı: Olgu Erdem 

Tarihler: Belirlenmeyi bekliyor :)

Saat: Belirlenmeyi bekliyor :)

Ücret: Seminerlerin tümüne kayıt olabileceğiniz gibi, dilediklerinizi seçerek de kayıt yaptırabilirsiniz. Dört seminere birden kayıt yaptırmak isteyen katılımcılarımızın ***TL ödemeleri gerekmektedir. Tek tek kayıt olmak isteyen katılımcılarımız ise oturum başına ***TL ödeyerek diledikleri oturuma katılabilirler.

 

Not: Her bir seminer 90 dk sunum, 30 dk soru-cevap/diyalog olarak tasarlanmıştır. Fakat katılımcı motivasyonuna göre diyalog kısmı uzatılabilir.

Not 2: Seminerler online olarak zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.