Bütün eğitim süreçlerini daha nitelikli, daha çağdaş, daha felsefi ve özgürlükçü hale getirmek isteyen okulların ihtiyaçlarına özel eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.


İmagis olarak temel amacımız mümkün olduğunca çok çocuğa ve gence ulaşarak felsefi soruşturma deneyimi yaşamalarını, P4C yönteminin kazanımlarını keşfetmelerini sağlamaktır. Ancak tek başımıza gücümüzün sınırlı olduğunu iyi biliyoruz. Bu nedenle öğretmenlere ve okullara P4C alanında eğitimler vermek ve bütün eğitim süreçlerinin öğrenci lehine iyileştirilmesi için danışmanlık hizmeti sunmak, bizim çocuklara ve gençlere ulaşmamızın alternatif bir yoludur. Temel motivasyonumuz, tıpkı kolaylaştırıcı eğitimlerinde olduğu gibi daha fazla çocuğa ulaşmak.

Okullarla gerçekleştirilecek çalışmalar üç farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Aşağıda sıraladığımız hizmetlerimiz bir arada talep edilebileceği gibi, içlerinden yalnızca biri ya da ikisi de talep edilebilir.

  1. Çocuklarla ve gençlerle P4C çalışmaları: Her yaştan çocukla ve her türden konu üzerinde P4C uygulamaları gerçekleştirilecek ve okul öğrencilerinin başka bir eğitim deneyimi yaşamaları sağlanacak.
  2. Öğretmenler için P4C Kolaylaştırıcı Eğitimi: Okulda halihazırda çalışan öğretmenlere, ihtiyaçları dahilinde P4C Kolaylaştırıcı Eğitimi sunulacak ve böylece tüm öğretmenlerin P4C yöntemini tüm derslerde kullanabilmesi sağlanacak.
  3. Eğitim sistemi ve müfredatının iyileştirilmesi için danışmanlık: Okulun bütüncül olarak bir yıllık müfredatı, derslerin biçim ve içerik olarak gerçekleştirilme şekilleri, öğretmenler, idari ve hizmetli kadro dahil herkesin okul içerisinde ve hatta dışarısında eğitim ve çocuklarla ilgili tutum, düşünce ve davranışları mercek altına alınacak, mevcut koşullar ve ulaşılmak istenen idealler göz önünde bulundurularak en mükemmel sonuçların elde edilmesi için danışmanlık hizmeti verilecektir.

Bu hizmetler bizim öngördüğümüz ve tavsiye ettiğimiz hizmetlerdir. Ancak bize her türlü konuda danışabilir, eğitimle ilgili her türlü konuda destek isteyebilirsiniz. Okulunuza gelip kurumu ve işleyişi gözlemleyip, sizleri dinleyip ihtiyaçlarınız dahilinde bir program oluşturabilir ve tüm ayrıntıları birlikte konuşup birlikte karar verebiliriz.

Geleceği inşa edebilmek için şimdiyi dönüştürelim, eğitim süreçlerini mükemmelleştirelim. Vakit kaybetmeden bize ulaşın! Zira gelecek gelmekte, şimdi ise akıp gitmekte…