P4C dünyanın birçok yerinde uygulanmaya başlamakla birlikte birçok araştırmanın da konusu haline gelmiştir. Bilimsel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen birçok araştırmada, P4C yaklaşımı dahilinde felsefi soruşturmalara düzenli olarak katılan çocuklarda aşağıdaki gibi gelişmeler gözlenmiştir:

  • Çalışmalar P4C çalışmalarının öğretmen ve öğrenci yaratıcılığı üzerinde önemli olumlu etkilere sahip olduğu, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin güvenini arttırdığı, çocukların bağımsızlık kapasitesini teşvik ettiği ve geliştirdiği iddiasını desteklemektedir.
  • Öğrenciler okuma gelişiminde ve konuşma, aktif dinleme, soru sorma, akıl yürütme, düşünme becerilerinde ve sosyal ve duygusal etkileşimde iyileşme göstermiştir.
  • Öğrenciler ve öğretmenler iletişim, güven, konsantrasyon, katılım ve sosyal davranışta önemli kazanımlar algılamış ve öğrenciler görüşlerini nedenlerle destekleme oranlarını ikiye katlamışlardır.
  • Çocukların IQ puanlarında bir yıl boyunca istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlenmiştir.
  • Araştırmalar, öğrencilerin sözlü ve sözlü olmayan muhakemede önemli kazanımların yanı sıra dinleme, iletişim, davranış, sorgulama, okuma ve anlamada gelişmeler sağladığını gösterdi.
  • Öğretmenler çocukların sorgulama ve muhakeme konusundaki güvenlerinde olumlu etkiler olduğunu bildirmişlerdir.
  • Çocukların iletişim becerilerinde, takım çalışmasına yatkınlıklarında ve zorlukların üstesinden gelme kapasitelerinde anlamlı gelişmeler kaydettikleri bildirilmiştir. 

 

P4C kazanımları hakkında yürütülen çalışmaların sonuçlarını görüntülemek için bkz:

https://www.montclair.edu/iapc/research-in-philosophy-for-children/

https://philpapers.org/browse/philosophy-for-children

https://www.sapere.org.uk/about-us/p4c-research.aspx