“Aklın yolu birdir, hayal gücünün ise sınırsız!”


İmagis hayal eder. Birlikte hayal kurmaya büyük önem verir. Birlikte hayal kuracağı, düşüneceği, sorular soracağı ve birlikte öğreneceği insanlarla kalabalıklaşmayı ve diyalogları daha felsefi ve yaratıcı hale getirmeyi arzular.

Bunun için eğitimler düzenler, danışmanlık yapar, teorik ve pratik tüm deneyimini paylaşmaktan mutluluk duyar. P4C yönteminin yaygınlaşması ve zenginleşmesi için okur, yazar, çizer, çeviri yapar ve en önemlisi öğrenmeye devam eder.

İmagis’in gelecekten beklentileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Çocuklarla ve her yaştan katılımcılarla gerçekleştirilecek olan P4C çalışmaları aracılığıyla, birlikte çalıştığımız katılımcıların düşünme, akıl yürütme ve yargı verme yetilerinin gelişmesine,
  • Eğitim programları aracılığıyla P4C yöntemine dair bilgi ve becerinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına,
  • Türkiye’nin her yerinde bu yöntemin uygulanabilir hale gelmesine, 
  • Yabancı dillerden gerçekleştirilecek olan çeviri çalışmaları aracılığıyla yönteme dair teorik ve pratik bilgiye ulaşım koşullarının daha demokratik hale gelmesine,
  • Çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak projeler gerçekleştirerek, düşünme ve ifade etme özgürlüğünün çocuk yaştan itibaren geliştirilmesi için farkındalık yaratılmasına katkı sağlamak. 
  • En heyecan verici olanı da, azami 10 yıllık bir süre içerisinde P4C alanında araştırmalar yürütecek olan bir enstitünün kurulmasını sağlamak ya da kurulmasına vesile olmak ve böylelikle Türkiye’deki çalışmaların gelişimi için akademik bir güvence sağlamak. 

Her şeyden önemlisi, İmagis kendisine hedefler koysa ve gerçekleştirmek için çabalasa da, katılımcıları ve paydaşlarından öğrenmeye, eleştiriler ve öneriler almaya önem vermektedir. Bu nedenle, yapabileceğimiz şeyleri iyi biliyor olsak da, sizlerle birlikte daha neler yapabileceğimizi henüz bilmiyoruz ve öğrenmeyi dört gözle bekliyoruz. Neticede İmagis P4C’nin katılımcı ve paydaşlarıyla birlikte tamamlanacağına ve ancak sizlerle birlikte tanımlanabileceğine inanıyoruz.