Düşünmek, insana özgü eylemlerin en başında gelmektedir ya da en azından öyle olduğu düşünülmektedir, fakat tam bir tanımı hala yapılabilmiş değildir; en azından farklı disiplinler düşünmek eyleminin neliğine dair birbirinden çok farklı yanıtlar verebilmektedir. Bu ders dizisinde, Hegel’in felsefi metinleri yardıma çağrılarak düşünmek eyleminin mahiyeti mercek altına alınacak ve farklı yönleri ortaya çıkarılacaktır. Hegel düşüncesinin farklı veçheleri gündeme taşınacak ve asıl sorumuz olan “Düşünmeye nereden başlamalı?” sorusuna yanıt aranacaktır. Kısacası, bu seminer dizisinde, düşünmenin ne olduğu düşünülecektir. Klasik felsefi soruyu (X nedir?) düşünmek eylemine yönelttiğimizde (Düşünmek Nedir?) iki kat zor bir durumla karşı karşıya kalırız: Bir şeyin ne olduğunu felsefi olarak düşünmek birtakım zorlukları beraberinde getiriyorken, bir de düşünmenin ne olduğunu düşünmek belki de en zor ve en felsefi sorulardan birisidir. Bu seminer dizisi, felsefi olarak derinlikli bir soruşturmayı gerektirse de, temel olarak katılımcıları düşünmeye davet etmekten başka bir şeyi hedeflememektedir.

Katılım için herhangi bir felsefi birikime ya da hazırlığa gerek yoktur. Ancak sabır ve dikkat yanımızda getirmemiz gereken iki önemli beceridir.

Dört (4) hafta sürecek olan seminer programının içeriği aşağıdaki gibidir:

1. Hafta: Varsayımsız başlamak

2. Hafta: Düşünmenin Yordamı: İmgelem ve Semiyoloji

3. Hafta: İmgelemin Özgürlüğü, İmgelemden Özgürlük

4. Hafta: Düşünmek, Başlamak, Bitirmek

Konuşmacı: Bekir Aşçı

Kolaylaştırıcı: Olgu Erdem 

Tarihler: Belirlenmeyi bekliyor :)

Saat: Belirlenmeyi bekliyor :)

Ücret: Seminerlerin tümüne kayıt olabileceğiniz gibi, dilediklerinizi seçerek de kayıt yaptırabilirsiniz. Dört seminere birden kayıt yaptırmak isteyen katılımcılarımızın ***TL ödemeleri gerekmektedir. Tek tek kayıt olmak isteyen katılımcılarımız ise oturum başına ***TL ödeyerek diledikleri oturuma katılabilirler.

 

Not: Her bir seminer 90 dk sunum, 30 dk soru-cevap/diyalog olarak tasarlanmıştır. Fakat katılımcı motivasyonuna göre diyalog kısmı uzatılabilir.

Not 2: Seminerler online olarak zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.