Bu Seminer dizisi, birbirleriyle doğrudan bağlantılı olmayan fakat çeşitli şekillerde bugünümüzle ilgili olan birtakım konu ve sorular üzerinde odaklanmayı hedeflemektedir. Birçok farklı alandan tartışmaların yürütüleceği bu oturumlardaki gayemiz, bu tartışmaların içeriklerini tüketme gayreti içine girmeden fikir alışverişi yapmak, sanal da olsa tartışma ortamı yaratmak, evlerimize kapalı kaldığımız bu günlerde yaşam enerjimizi daha ilginç ve verimli noktalarda toplamaktır.
Bu ders programı felsefe tarihinin seyri gözetilerek oluşturulmamıştır. Elbette tartışmalar gerçekleştirilirken felsefe tarihi dikkate alınacaktır, ancak amaç kitabî birtakım bilgilerin hıfzedilmesi ve aktarılması değildir. İçinde yaşadığımız ‘şimdi’yi anlamlandırmaya yönelik operasyonel düşünme edimleri gerçekleştirmektir. Bu amaçla, görünürde birbiriyle bağıntısız, fakat ‘şimdi’nin neliği sorusu bağlamında iç-içe geçmiş birtakım sorular mercek altına alınacaktır.
Seminere katılmak için herhangi bir ön çalışma ya da felsefi bilgi birikimi gerekmemektedir. Programın bitiminde ise katılımcıların şimdiki zaman üzerine felsefi refleksiyon geliştirme yatisi kazanmaları, felsefenin farklı alanlarına dair bilgi birikimi ve felsefi düşünme yordamına aşinalık kazanmaları, kavramsal repertuvarlarının genişlemesi hedeflenmektedir. Tüm bunlarla birlikte ve en önemlisi, geçirdiğimiz zor günlerde keyifli ve üretken paylaşımlar gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. 

Yedi (7) haftalık seminer programının içeriği aşağıdaki gibidir:

1. Hafta: Nedir şu Modernlik?

2. Hafta: Sahi bir Aydınlanma vardı, ne oldu?

3. Hafta: Estetiğin İcadı

4. Hafta: Tarih tarih mi oldu?

5. Hafta: Diyalektik Mülahazalar I

6. Hafta: Diyalektik Mülahazalar II

7. Hafta: İki Antigone: Aristoteles & Hegel

Konuşmacı: Bekir Aşçı

Kolaylaştırıcı: Onur Tanyeri 

Bu seminer programı, DasDas Akademi bünyesinde ve DasDas Akademin'nin öğrenci ve hocalarının katılımıyla, 2019 yılının bahar döneminde gerçekleştirilmiştir.