Çeviri Projesi


P4C yöntemi Türkiye’de yaygınlaşmaya başlasa ve alanla ilgili bazı uygulama ve uyaran kitapları yazılsa ya da çevrilse de, alanla ilgili kaynak metinler ve ikincil literatürdeki öncelikli kaynakların hiçbiri Türkçe’ye çevrilmemiştir. Bu durum ister istemez, P4C yönteminin Türkiye’deki gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Halihazırda Türkiye’de birçok P4C kolaylaştırıcısı olsa ve bu yöntem kimi eğitim kurumlarında yaygınlaşmaya başlasa da, kaynak metinlere ulaşımın ne derecede etkin olarak gerçekleştirildiği belirsizdir. Bu durum, aynı zamanda bilgiye erişim koşullarının demokratik hale gelmesinin de önüne geçmektedir. İngilizce okuyamayan birisi için P4C’nin teorik ve pratik temelleri, eğitim aldığı kişinin söylediklerinden ibaret kalacaktır. Bu ise Türkiye’deki verilen eğitimlerin kalitesini ve mahiyetini değerlendirmemizin önüne geçmektedir. 

Bu nedenle, İmagis’in kurucu ve eğitmenleri olan Bekir Aşçı ve Olgu Erdem ilk elden çeviri çalışmalarına başlamış bulunmaktadırlar. Ömürleri vefa ettiği sürece de bu projeyi sürdürmeye devam etmeye niyetliler. Çeviri projesinin büyümesi ve gelişmesi bizi ziyadesiyle mutlu eder, zira amacımız Türkiye’de P4C yöntemine dair bilgiye ulaşım koşullarının daha demokratik hale gelmesi ve eğitimlerin kalitesinin değerlendirilebilir, ölçülebilir hale gelmesidir. Bu nedenle bu projeye katkı sağlamak isteyen herkes bizimle iletişime geçebilir. 

Şu anda bir kitabın çeviri çalışmalarına başlanmış bulunmaktadır. Süreç tamamlanma aşamasına geldiğinde sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

Aynı zamanda, İmagis olarak, bu hedefimizi gerçekleştirmek için yayınevleriyle görüşmelere ve gerekli girişimleri tamamlamaya devam ediyoruz. Öncelikli hedefimizden birisi, Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden birisinde “P4C Araştırmaları” başlıklı bir kitap dizisi oluşturmaktır. Yeni bir gelişme olduğunda ilk sizin haberiniz olacağından emin olabilirsiniz.