2. Seviye P4C Kolaylaştırıcı Eğitimi Programı


P4C Kolaylaştırıcı Eğitimi, bir P4C kolaylaştırıcısı ve uzmanı olmak isteyen kişilerin katılabileceği, 2 seviyeden ve toplam 72 saatten oluşan bir eğitim programıdır. Yaklaşık %80’i uygulamalı çalışmalardan oluşan eğitim sayesinde katılımcılar her yaştan insanla her türlü müfredatta P4C soruşturması gerçekleştirebilecek teorik ve pratik yeterlilikleri kazanacak ve eğitim boyunca birden fazla kez kolaylaştırıcılık deneyimi yaşayacaktır.

Alanlarında uzman eğitmenlerce gerçekleştirilecek olan eğitim programında, P4C konusunda bilgi ve deneyim kazanmanın yanı sıra, katılımcılar kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak birçok deneyim yaşayacaklar ve bir eğitmen, bir ebeveyn, bir yurttaş ve bir insan olarak yaşamlarını başka şekillerde düşünmenin getirdiği zenginlikleri deneyimleyeceklerdir.

Programın Amacı:

Katılımcılara;

  • P4C alanında teorik ve pratik yeterlilik kazandırmak,
  • P4C kolaylaştırıcısı olarak bu yöntemi tüm eğitim programlarında kullanabilme becerisi kazandırmak,
  • Felsefenin çeşitli alanları hakkında derinlikli teorik ve pratik bilgi edindirmek,
  • Çocukluğun tarihi, çocukluk felsefesi ve psikolojik gelişim süreçleri ile ilgili teorik ve kullanışlı bilgiler edindirmek,
  • Katılımcıların P4C yöntemine dair doğru bildikleri yanlışları düzeltmek ve daha iyi bir öğretmen ve kolaylaştırıcı olarak mesleki kariyerlerini şekillendirmelerini sağlamak

Programın temel amaçlarındandır.

Kazanımlar:

  • Her türden konu ve örnek özelinde felsefi kavram ve soruları tanıma yeterliliği,
  • P4C yaklaşımını her türlü müfredata uygun şekilde kullanabilme becerisi,
  • P4C kolaylaştırıcısı olarak her yaştan katılımcılarla Felsefi Soruşturma Topluluğu oluşturma ve soruşturma yönetme becerisi,
  •  Felsefeyle ilgisizmiş gibi görünen konuların dahi felsefi analizini yapabilme ve P4C soruşturması için uyaran haline getirebilme becerisi.
  • Felefi bilgi ve literatür hakkında derinlikli teorik ve pratik bilgi ve deneyim.

Eğitim Süresi:

Eğitim 24 ders saatinden oluşmaktadır. Aksi belirtilmediği sürece Pazartesi, Çarşamba ve Cuma akşamları 19:00 ile 22:00 saatleri arasında Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Kimler Katılabilir?

P4C eğitmen eğitiminin 1. seviyesini İmagis P4C'den almış olan katılımcılarımız 2. seviye eğitimimize katılabilir. Aynı zamanda P4C eğitimlerini başka kurumlardan almış olan P4C eğitmenleri de kendilerini geliştirmek, daha iyi bir kolaylaştırıcı olmak ve felsefi ve pratik derinlik kazanmak amacıyla 2. seviye eğitimimize katılabilir. Bu eğitim programı tüm P4C kolaylaştırıcıları için bir uzmanlaşma programıdır.